25 February 2010

വിജനവീഥി


വിചനമായ ഈ വഴിയിലൂടെ ഞാന്‍ നടന്നകലുബോള്‍ ....
എന്‍ ഒര്‍മ്മകളില്‍ വിരിയുന്നു നിന്‍ സ്വപ്നങള്‍ വിരിഞ സൌഹ്രിതം.
ഷിഷിരവും വസന്തവും മാറി മാറി പൊഴിഞിടുബോള്‍ ....
ഒരു കവിതയായി ഇട്ക്കെപ്പോഴൊ പൂത്തിടുന്നു പ്രണയം.

മഴയില്‍ നനഞു നാം ഈ വഴിയില്‍ നടന്നതും ....
കുഞു കുഞു കുസ്രിതിയാല്‍ മെല്ലെ ഓടിക്കളിച്ചതും ...
കൊച്ചു കൊച്ചു പരിഭവങള്‍ നാം പങ്കുവെച്ചതും ....
എല്ലാം ഒര്‍ക്കുന്നു ഇന്നു ഞാന്‍ ഈ വിചനവീതിയില്‍ എകനായി.

സ്വപ്നങള്‍ വിടര്‍ന്നിരുന്ന ഈ വിചനവീതിയില്....
പലരും പിരിഞു പൊയിടുബൊള്‍ ...
അവരില്‍ ഒരാളായി നാം പിരിഞതും ....
യാത്ര ചൊല്ലി നീ എന്നില്‍ നിന്നകന്നതും എല്ലാം ഒരു സ്വപനമായി ഒര്‍ക്കുന്നു ഇന്നു ഞാന്‍.

ഈ വഴിയില്‍ ഞാന്‍ നിന്‍ കരം പിടിച്ചു നടന്നതും ...
പിരിയുന്ന നേരത്തു നീയെന്‍ ചെവിയില്‍ മന്ത്രിച്ചതും ...
തിരികെ വന്നെന്റെ മാറില്‍ കിടന്നതും ...
നിന്‍ കരങളാല്‍ എന്നെ തലൊടി സ്വാന്തനിപ്പിച്ചതും ...
ഒടുവില്‍ നീ ഒരു തേങലായി പൊയി മറഞതും ....
ഒര്‍ത്തു ഞാന്‍ വിലപിക്കാറുണ്ടെന്നും ...

എങിലും ഒരിക്കല്‍ നീ വരുന്നതും കാത്തു ഞാന്‍....
ആ വിചനവീതിയില്‍ തനിയെ ഇരുന്നു...
ഒര്‍ക്കുന്നുഞാന്‍ നമ്മുടെ നല്ല ഇന്നലെകള്‍.


ജിഷാദ് ക്രൊണിക്...

20 February 2010

വിരഹ വേദന


ഇതു എനിക്കായി എന്റെ ഭാര്യ അയച്ച് തന്നതായ വരികള്‍ ആണ്. അവള്‍ എന്നെ എത്രതൊളം സ്നെഹിക്കുന്നു എന്നും എത്രത്തൊളം എന്നെ "മിസ്സ്" ചെയ്യുന്നു എന്നും അറിയുബൊള്‍ അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണുകള്‍ നനഞുപൊയി.

---------------------------------------------------


വിരഹ വേദന ഒരുപൊലെ അറിയുന്നു ഇന്നു നാം .....
കരകാണാ കടലിനക്കരേയും ഇക്കരേയും നിന്നിടുപൊള്‍....
ഉള്ളിലെ വേദനകളൊതുക്കി......
നെജ്ജിലെ ശ്വാസമടക്കി.......
ഇന്നു ഞാന്‍ കണ്ണുനീര്‍ പൊഴിചിടുപൊള്‍ .....
ഒരു ആശ്വാസമായി നീ എന്‍ അരികില്‍ ഒന്നു വന്നിരുന്നെഗില്‍.....
എന്നു ഞാന്‍ അറിയാതെ മൊഹിക്കാറുണ്ടെന്നും.

ആദ്യമായ് നാം കണ്ടതും .....
ഒന്നായി ചേര്‍ന്നതും ...
സ്വപ്നങള്‍ കണ്ടതും ....
ഒടുവില്‍ നീ ദൂരെക്കുപൊയതും .....
എല്ലാം എനിക്കിന്നു വേദനമാത്രമാണ്.

എന്‍ ആത്മാവില്‍ നിന്‍ പ്രണയം ഒരു ഉറവയായി ഒഴുകുന്നു....
നിന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ എന്‍ ഹ്രിദയതെ തഴുകുന്നു...
എന്‍ കണ്ണുകളില്‍ നിന്‍ നിഴലുകള്‍ മിന്നി മറയുന്നു...
എന്‍ സ്വപ്നങളില്‍ നിന്‍ ചിന്ദകള്‍ നിറയുന്നു....
പാതി അടഞ എന്‍ മിഴികളില്‍ നിന്‍ ഒര്‍മ്മകള്‍ വീണു പൊഴിയുന്നു...
എന്‍ ഹ്രിദയം നിന്‍ സുഗന്ധം തേടി അലയുന്നു....
എന്‍ സ്വപ്നവാടിയില്‍ പുഷ്പങള്‍ കൊഴിയുന്നു...
എന്‍ കവിളിണയില്‍ കണ്ണുനീരു പൊഴിയുന്നു....
നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകളാല്‍ .

ഇനി എങ്കിലും നീ പറയൂ എന്‍ പ്രിയനേ....
എന്തിനു നീ എന്നെ വിട്ട് ദൂരെക്കു പൊയി...
പ്രിയനെ നീ എന്‍ കണ്ണില്‍ കൊളുത്തിയ പ്രണയം ....
എന്തെ നീ കാണാതെ പൊയി....
വിറയാര്‍ ന്ന ശബ്ദ്ത്തില്‍ നീ വിട ചൊല്ലി പിരിയുബൊള്‍ .....
നീ അറിയാതെ ഞാന്‍ നിന്നെ കാത്തിരുന്നു...
നീ അകന്ന വഴിയിലെക്കു കണ്ണുനട്ടു എന്നും ഞാന്‍ നിനക്കായി കാത്തിരുന്നു.

പറയൂ നീ പ്രിയനേ...... എന്നു വരും നീ എന്നരികില്‍ ...
കാത്തിരികുന്നു ഞാന്‍ നിനക്കായി എന്‍ പ്രിയതമാ....
ഇനിയും നീ വൈകുവതെന്തെ എന്‍ ചാരെ അണയുവാന്‍.


നിയ ജിഷാദ്.......

03 February 2010

നമ്മളിലാരൊ ഒരാള്‍


സ്നെഹമാനു സൌഹ്രിതം ...... വിരഹ നൊമ്ബരമാനു പ്രണയം .....
----------------------------------------------------------

തൂമഞ്ഞില്‍ നിറയും പൊന്‍തൂവലെ.....
എന്‍ ഷിഷിരയാമത്തില്‍ വിടര്‍ന്ന സ്വപ്നം നീ അറിഞ്ഞുവോ
എകാകിയാം എന്‍ വിരഹ നൊബരവീണയില്‍ ശ്രുതിമീട്ടിയ
ആ നീല നിലാപക്ഷിയെ നീ കണ്ടുവോ

മനസിന്റെ തന്ത്രികള്‍ തളരും ആ നീലനിലാവില്‍
ഞാനാദ്യമായൊന്നു കണ്ടതും
നിലാവില്‍ വിരിയും നിന്‍ പുഞ്ചിരിയില്‍
ഞാനാദ്യമായൊന്നാശിച്ചതും .
നീ മറന്നുവോയെന്‍ ‍ നീല നിലാപക്ഷിയെ

മഴയില്‍ തളരും നിലാവില്‍ നീയെന്നെ ചുംബിച്ചതും
എന്‍ ചുണ്ടുകളില്‍ നിന്‍ ചുണ്ടുകളാല്‍ തലോടിയതും
നീ അറിയാതെ നിന്‍ കവിളുകളില്‍ എന്‍ കണ്ണുനീര്‍ തൂകിയതും
നീ മറന്നുവോയെന്‍ നീല നിലാപക്ഷിയെ

സ്വപ്നങ്ങളില്‍ സത്യങ്ങള്‍ പെയ്തിറങ്ങിയിട്ടും
ഒരുനാള്‍ ഞാനറിഞ്ഞു... ചെറുതുള്ളിയായ് മെല്ലെ നീ
ആരുടെയൊ ചിറകുകളില്‍ ഒതുങ്ങുകയാണെന്ന്
എന്നിട്ടും തളരാതെ.... എന്‍ മിഴികള്‍
എന്തിനെന്നരിയാതെ മിഴിന്നീരൊഴുക്കിയതും
ആരോടും മിണ്ടാതെ തേങ്ങിയതും
നീ മറന്നുവോയെന്‍ നീല നിലാപക്ഷിയെ

സ്വപ്നങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത യെന്‍ ഏകാന്ത മൌനത്തില്‍
സംഗീതമായ് നീ പെയ്തിടുമ്പോള്‍
മോഹിച്ചു പോയതും ആശിച്ചു പോയതും
മൂന്നുനാള്‍ നാം സ്വപ്നങ്ങള്‍ നെയ്‌തതും
മൂന്നുജന്മം മോഹിച്ചു നാം നിലാവില്‍ കിടന്നതും
നീ മറന്നുവോയെന്‍ നീല നിലാപക്ഷിയെ

നീ മറന്നിട്ടും എന്‍ മൌനത്തില്‍ നിറയും
പുഞ്ചിരിയില്‍ വിടരും യെന്മോഹങ്ങള്‍ ... യെന്‍ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
എല്ലാം നീ മറന്നുവോയെന്‍ നീല നിലാപക്ഷിയെ
നീയാണെന്‍ ജീവന്‍
നീയാണെന്‍ സ്വപ്നം
നമ്മളിലാരോ ഒരാളിതു തേങ്ങിപാടിയതും
നീ മറന്നുവോയെന്‍ നീല നിലാപക്ഷിയെ.

ജിഷാദ് ക്രൊണിക്...........